Financiën

MH+O Advocaten brengt voor de behartiging van uw belangen een honorarium in rekening.

Mogelijk kunt u vanwege uw inkomen en vermogen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand door de overheid (toevoeging). Kijkt u in dat geval onder het kopje ‘gefinancierde rechtsbijstand’.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is de hoogte van het in uw zaak te hanteren uurtarief afhankelijk van de aard-, de complexiteit -en het financiële belang van uw zaak.

In het eerste gesprek maken wij met u afspraken over het in uw zaak te hanteren tarief. Wij sturen u bij elke declaratie een urenspecificatie.

Het honorarium is exclusief 6% kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten. Verschotten zijn kosten die MH+O Advocaten namens u maakt in het kader van de behartiging van uw belangen, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten en griffierechten.  

Voor meer informatie over griffierechten verwijzen wij u naar de website van de Rechtspraak.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering afgesloten dan bent u in de regel vrij in het kiezen van een advocaat indien een gerechtelijke- of administratieve procedure moet worden gevoerd. Wij kunnen samen met u bezien of vergoeding door uw rechtsbijstandverzekeraar mogelijk is.

Ook in andere gevallen komen de advocaatkosten niet altijd rechtstreeks te uwen laste, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van letsel of overlijden waarvoor een andere partij aansprakelijk is. Ook die mogelijkheid zullen wij samen met u onderzoeken.

Gefinancierde rechtsbijstand

MH+O Advocaten behartigt uw belangen ook als u in aanmerking komt voor van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand (‘toevoeging’). Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is onder meer afhankelijk van uw inkomens- en vermogenspositie. Een aanvraag voor een toevoeging wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien de aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehonoreerd bent u een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd voor de bemoeienissen van uw advocaat. Verschotten vallen niet altijd onder het bereik van gesubsidieerde rechtsbijstand en worden separaat in rekening gebracht.